Ελλειπτικά

Πως Διαλέγουμε Ελλειπτικό

Τα Ελλειπτικά χωρίζονται βάση δύο κριτηρίων:

A. Ανάλογα με του που βρίσκεται ο δίσκος (οι μαγνήτες)
B. Ανάλογα με τον τρόπο που δημιουργείται η αντίσταση

[ Α ] Πλεονεκτήματα ελλειπτικών με τον δίσκο εμπρός

 • Η άσκηση γίνεται με πιο φυσικό και ξεκούραστο τρόπο
  διότι το πέλμα κινείται παράλληλα με το έδαφος
  και δεν επιβαρύνεται η περιοχή του αστραγάλου.
 • Η γωνία κλίσης του πέλματος όταν ο δίσκος είναι πίσω
  εξαρτάται από το μήκος του ελλειπτικού.
 • Λόγω σχεδιασμού, μπορούν να υποστηρίξουν χρήστες
  με μεγαλύτερο βάρος.

Μειονεκτήματα ελλειπτικών με τον δίσκο εμπρός

 • Έχουν μεγαλύτερο μήκος. 
 • Η τιμή τους είναι συνήθως υψηλότερη από εκείνων με
  τον δίσκο πίσω.
  Στην περίπτωση που η τιμή είναι παραπλήσια τότε
  συνίσταται το ελλειπτικό με μπροστινό δίσκο
  διότι το όφελος από την φυσική κίνηση υπερκαλύπτει
  όλα τα άλλα πλεονεκτήματα που ενδεχομένως μπορεί
  να έχει κάποιο ελλειπτικό με τον τροχό πίσω.

[ Β ] Σύστημα Αντίστασης:

1. Χειροκίνητη διαβάθμιση αντίστασης.
2. Ηλεκτρονική διαβάθμιση αντίστασης.

Πλεονεκτήματα:
• Πολύ καλη διαβάθμιση της αντίστασης
• Δυνατότητα μέτρησης έργου σε WATT
• Δυνατότητα προγραμματισμού.

3. EMS (ElectroMagneticSystem)
    Ηλεκτρομαγνητική αντίσταση
    (ελλειπτικά που οι μαγνήτες τους είναι ηλεκτρομαγνήτες )

Πλεονεκτήματα:
• Απόλυτα ομαλή κίνηση
• Αθόρυβη λειτουργία

4. Generator: Είναι μια βελτιωμένη έκδοση του EMS που
    η αντίσταση προέρχεται από την παραγωγή ενέργειας
    και έτσι δεν υπάρχει η ανάγκη παροχής ρεύματος.
    Τα συναντούμε κυρίως σε επαγγελματικά όργανα.
5. SpinElliptical: Τα SpinElliptical είναι στην κορυφή της
    ποιότητας και της απόδοσης.
    H αντίσταση προέρχεται από το δίσκο αδρανείας.
    Έχει πολύ μεγάλη σημασία το βάρος του δίσκου διότι
    αποτελεί τον καθοριστικό παράγοντα της ποιότητας.
    Η αντίσταση ενισχύεται είτε με φρένα (τακάκια), είτε
    με μαγνήτες νεοδυμίου.

Πλεονεκτήματα:
• Ο αθλητής φτάνει πολύ πιο εύκολα σε αερόβια
   άσκηση ανεβάζοντας παλμούς στους 130 (70% της
   μέγιστης ικανότητος του) χωρίς μεγάλη κόπωση
  (floating effect).
• Απόλυτα ομαλή αντίσταση και στις 360° της κίνησης.

Μαγνήτες

Οι μαγνήτες ενός απλού μαγνητικού, μετά από μακρόχρονη χρήση, είναι δυνατόν να απομαγνητιστούν.
Αυτός είναι και ο λόγος που δεν χρησιμοποιούνται σε επαγγελματικά ποδήλατα.
Τα μεγάλα ελλειπτικά της AMILA –με μπροστινό δίσκο– που παράγονται από τη DYACO, έχουν λύσει αυτό το πρόβλημα αντικαθιστώντας τους  απλούς μαγνήτες με μαγνήτες νεοδυμίου.

Βάρος Δίσκου

Το βάρος του δίσκου
έχει πολύ μικρή σημασία στα μαγνητικά
και ελλειπτικά ποδήλατα

Κύρια Σημεία Καταπόνησης

Σημαντικό ρόλο στην ποιότητα ενός
ελλειπτικού παίζει το ποσοστό ενίσχυσης των
τριών κύριων σημείων που
υφίστανται τη μεγαλύτερη καταπόνηση

Μπορούμε πολύ γρήγορα να ελέγξουμε την ποιότητα ενός ελλειπτικού προσέχοντας:

 • αν σε όλη τη στροφή η αντίσταση είναι ίδια και αρμονική (smooth function)
 • αν η κλιμάκωση της αντίστασης γίνεται εύκολα αντιληπτή αλλάζοντας διαδοχικά τις διαβαθμίσεις

Δρασκελισμός

Όσο μεγαλύτερος είναι ο δρασκελισμός τόσο πιο αποτελεσματική είναι η άσκηση

Σχέση Μετάδοσης

Οι διάμετροι των δυο τροχών ενός ελλειπτικού δημιουργούν τη σχέση μετάδοσης. Στο παράδειγμα aπεικονίζεται η σχέση του 43236 η οποία προκύπτει από το παραγόμενο κλάσμα των δυο διαμετρημάτων των δίσκων:
∅379 / ∅40 = 9.5 / 1. Όταν ο μεγάλος δίσκος κάνει μια περιστροφή  ο μικρός δίσκος έχει κάνει 9,5.
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη συχνότερη επαφή των μαγνητών και επομένως την ομαλότερη αντίσταση.

Η προσέγγιση - απομάκρυνση
των μαγνητών
αυξάνει - μειώνει
την αντίσταση

Διάμετρος Δίσκου

Η διάμετρος του δίσκου επηρεάζει
άμεσα την ποσότητα των μαγνητών

Το προϊόν προστέθηκε για σύγκριση.